Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: mieszkanka

Mieszkańcy, prędzej czy później każdy z was jakoś zderzył się ze ścianą UG w Sicienku. To miejsce wyjątkowe - nosy zadarte, sekretariat to elita - z krwi i kości - lepsza klasa; niektórzy urzędnicy nieprzyjemni, butni, leniwi; włodarz - taki nijaki - z każdym chciałby niby dobrze, ale mu się nie chc . . .
Ilość odwiedzin: 267547
Ilość wywołań: 484037
Stronę przegląda: 7 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3137 dni temu

[Animacja1]

Tu możesz dodać swój komentarz


Autor: Mają pojęcie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 11. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 8. W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 13 ust. 2, ustala się po każdym semestrze. Czyli rok szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum dzieli się na okresy. Czytanie jak widać nie boli!
Data publikacji: 2016-10-03
Autor: do: wizytatora
jakie okresy, człowieku? widzę, że ty też "świetnie" poinformowany :( bzdury, jakich wiele - ani semestr, ani okres, tylko PÓŁROCZE I i PÓŁROCZE II!!! pojęcia nie mają a piszą takie mądrości...
Data publikacji: 2016-10-02
Autor: Cyrk dosłownie.
Do rzecznika praw dziecka to się nadaje,a dyrektorka na douczenie albo do pracy w teatrze.
Data publikacji: 2016-10-01
Autor: Mama
Jak w Wojnowie zrobili klasę 30+ to afera,ale jak w ubiegłym roku zrobili 30 i jedną małą w Sicienku to cisza.
Data publikacji: 2016-10-01
Autor: Wciskanie kitu to jego specjalność.
Ja dzwoniłam w sprawie dowozów.Miła pani nawet podała mi paragrafy.Ma obowiazek dowozu dzieci czy mu się to podoba czy nie.
Data publikacji: 2016-10-01
Autor: wkurzona
Oszaleli. Uczniowie w całej Polsce mają ćwiczenia za darmo. Ale nie w Sicienku. Każą nam kupować 3 ćwiczenia. Dzwonię do Kuratorium
Data publikacji: 2016-09-29
Autor: Ali
Sama ze sobą powinna iść do psychologa.
Data publikacji: 2016-09-29
Autor: Cwane babsko
Dyr dostosowuje się do sytuacji.Zakręci,zamataczy.Wójco(jak się okazuje) miłośnik tej szkoły i Pani dyr Biura Ochrony Szkoły S pomogą.W przyszłym roku zapewne nagrody oraz przedłużenie kadencji dyrektorskiej.
Data publikacji: 2016-09-29
Autor: brak słów...
To ciekawe.W czerwcu podobno podpisała świadectwo 6-latka z zachowaniem nagannym.
Data publikacji: 2016-09-29
Autor: wizytator
"I semestr trwa od 1 września 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. II semestr trwa od 13 lutego 2017 r. do 23 czerwca 2017 r." W której szkole nie wiedzą,że nie ma semestrów? Są okresy. Semestry są w szkołach ponadgimnazjalnych, Pani Dyrektor. A jeszcze takiej Pani nie wypłakała w UG.
Data publikacji: 2016-09-29Tu możesz dodać swój komentarz